Nammu

Tiamat

Nammu of Nan Mu, Namma, Nana of Nina is in de Mesopotamische mythologie de Sumerische scheppingsgodin wier cultus een hoogtepunt kende rond 3500 v.Chr.. Zij werd vooral vereerd in Ur, haar kleindochter is Inanna.
In Oud-Sumerisch is Nana het woord voor Maan.

 Ti = Leven en Ama = Moeder, lijkt te suggereren dat de naam voor de Oer Serpent “de moeder van alle leven” betekende

Nammu was in Soemerië de naam van de oergodin die beschouwd werd als schepperes van al de eerste goden. Ze wordt in een hymne ook aangesproken als "de almoeder van het sterfelijk leven".
Zoals de Egyptische Nennoe wordt Nammu de zelfbevruchtende schoot, de vruchtbaarmakende wateren of de vruchtbare wateren (het kosmisch 'vruchtwater') genoemd, en ook de oermaterie. Er zijn zeven mindere godinnen aan haar toegevoegd in het uitoefenen van haar functie.
In een tablet dat de lijst opgeeft van Soemerische godheden werd, de godin Nammu geschreven met het ideogram voor 'zee', en ze werd er beschreven als "de moeder die hemel en aarde baarde". In Eridu werd zij beschouwd als het grondwater dat de wereld schiep. De Soemerische Nammu is identiek aan de Oud Egyptische en Indiase Ma Nu, dat wil zeggen de Diepte die er was voor iets geschapen werd, of die aan het heelal ten grondslag ligt. In een Soemerische tekst lezen we: Zij schonk leven aan hemel en aarde.
Veelal wordt zij afgebeeld met een slangenhoofd evenals Tiamat.
Er zijn lezingen dat Nammu de Sumerische equivalent is van de Babylonische Tiamat.

Tiamat, de Oer Serpent werd bevochten door Marduk (dit is te zien op een Babylonische zegelafdruk)
In sommige Soemerische tabletten wordt de Godin ook "Grote Moederslang van de Hemel" genoemd, wat overeenstemt met haar vorm als Tiamat. En bepaalde beelden uit Soemerië daterend van 4000 v.Chr. tonen de Godin met een slangenhoofd. Deze naam schijnt uiteindelijk Soemerisch, waar Ti = Leven en Ama = Moeder, lijkt te suggereren dat haar oorspronkelijk naam “de moeder van alle leven” betekende.
Ninhursag is een oude godin die de "Grote Mammetun" werd genoemd. In een mythe speelt zij een belangrijke rol bij de schepping der mensheid, in een andere veroorzaakt zij een reeks goddelijke geboortes in het paradijselijke Dilmun. Zij werd in Soemerië en in India vereerd als moeder van de goden.
Omstreeks 800 v.Chr. stond Semiramis bekend als koningin, een zeer mooie vrouw van goddelijke afkomst en vertegenwoordigster van de godin. Zij werd aanbeden als de "Moeder-der-Goden", "Koningin-der-Hemelen" en “Godin-der-vestiging”.

Sachamama

Hekate